Centrum Hipoteczne

Dla każdego z nas zakup nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym to bardzo ważna decyzja. Dlatego warto dokładnie poznać zasady udzielania kredytów przez banki.

Podstawą całego procesu jest określenie zdolności kredytowej oraz dobór oferty kredytu tak, abyśmy dokładnie wiedzieli na jaką nieruchomość możemy sobie pozwolić. W tym celu zapraszamy do skontaktowania się z naszym Doradcą Finansowym.

Następnie szukamy nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu. Decydując się na konkretną nieruchomość musimy pamiętać o zawarciu umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży, bądź sprzedający wystawi kupującemu oświadczenie zbywcy w którym określi do kiedy i za ile zgadza się sprzedać przedmiotową nieruchomość.

W tym miejscu należy szczególnie pamiętać o tym, że kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości nie da się udzielić w zaledwie parę dni. Minimalny okres na zawarcie transakcji, który powinien być w umowie przedwstępnej to jeden miesiąc. Musimy mieć komplet dokumentacji nieruchomości (więcej w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY).
Kolejnym krokiem jest złożenie kompletnego wniosku kredytowego. Do wniosku musimy złożyć wspomniane dokumenty nieruchomości, dokumenty osobiste oraz dokumentację potwierdzającą uzyskiwane dochody.
W zależności od oferty banku musimy zamówić wycenę u rzeczoznawcy majątkowego, bądź bank za nas wyceni nieruchomość.
Kolejnym etapem jest dokonanie analizy złożonej dokumentacji przez analityków banku oraz wydanie przez nich decyzji kredytowej wiążącej dla Klienta. Ten etap obejmuje badanie zdolności kredytowej, sprawdzenie danych w rejestrach BIK, ZBP. Analitycy techniczni potwierdzają wartość nieruchomości, dokonują sprawdzenia dokumentacji technicznej. Ostatnim krokiem analizy jest sprawdzenie złożonej dokumentacji pod kątem prawnym tak, aby wszystko było zgodne z wymogami oraz procedurami banku.

Jeżeli cała analiza kończy się pomyślnie otrzymujemy pozytywną decyzję kredytową na podstawie której wydawana jest umowa kredytu do podpisania. Gotowa i podpisana umowa upoważnia nas do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży u notariusza. Notariusz powinien niezwłocznie wysłać zawiadomienie do właściwego sądu o zmianie właściciela nieruchomości. Pieniądze z tytułu sprzedaży nieruchomości bank wypłaca Sprzedającemu w terminie około pięciu dni po spełnieniu warunków z umowy oraz dostarczeniu aktu notarialnego zakupu . W tym miejscu dużą rolę pełni notariusz, który informuje strony o przysługującym im prawach w związku z nabyciem nieruchomości na podstawie umowy o kredyt bankowy. Ostatnią czynnością którą musimy zrobić to dostarczyć swojemu Doradcy Finansowemu podpisany akt notarialny oraz podpisaną dokumentację stanowiącą część umowy.

Kliknij i dowiedz się więcej, bezpłatnie odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Dzięki wprowadzeniu bezpłatnych spotkań z naszym Doradcą Finansowym u Klienta na terenie całego kraju o dowolnej porze dnia, nasza firma może zaoferować Państwu najszybszy proces kredytowy oraz komfortowe warunki współpracy przy zupełnym braku kosztów. Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość umówienia spotkania z Doradcą konkretnej instytucji finansowej z którą współpracujemy.
W trakcie jednego spotkania Doradca Finansowy przedstawi Państwu oferty kilku najlepszych instytucji, co pozwoli na wybór optymalnego rozwiązania finansowego.

Podstawowe parametry które określają kredyt hipoteczny to:

 • Oprocentowanie kredytu
 • Konstrukcja oprocentowania
 • Marża
 • Waluta kedytu
 • Okres rozpatrzenia wniosku
 • Opłaty związane z udzieleniem kredytu
 • Ubezpieczenia
 • Wymagane dokumenty
 • Rodzaj oprocentowania kredytu
 • Spread danego banku
 • Możliwość wcześniejszej spłaty
 • Zakres możliwość przewalutowania kredytu
 • Tabela opłat i prowizji

  Podstawowe zasady funkcjonowania kredytu hipotecznego.

  W procesie ubiegania się o kredyt analitycy z banku obliczają zdolność kredytową. Biorą pod uwagę wszelkie zobowiązania, które obciążają domowy budżet:
  - koszty utrzymania gospodarstwa domowego
  - koszty utrzymania nieruchomości
  - spłacane aktualnie kredyty
  - salda z kart kredytowych, debetowych, linii debetowych w ROR inne obciążenia miesięczne np. wyroki sądowe, alimenty, koszt utrzymania kredytowanej nieruchomości.

  Po przeprowadzeniu tak szczegółowej analizy finansowej bank określi jaką ratę miesięczną możemy spłacać oraz jaką kwotę kredytu może postawić do naszej dyspozycji

  Bardzo ważne jest podjęcie decyzji w jakiej walucie chcemy spłacać kredyt. Rozróżniamy tu kredyty w polskich złotych lub indeksowane. Kredyt indeksowany do waluty obcej jest to kredyt, który zostanie wypłacony przez bank w złotych, a jego wysokość będzie ulegała zmianie w trakcie okresu kredytowania w zależności od bieżącego kursu danej waluty do złotego.

  Kolejnym ważnym czynnikiem jest spread różnica między kursem kupna (wypłaty) waluty a kursem jej sprzedaży. Spłata kredytu odbywa się po kursie sprzedaży (spłaty). Jest to bardzo istotna sprawa dla osób chcących zaciągnąć kredyt w walucie obcej, ponieważ banki mają niekiedy bardzo odbiegające od siebie różnice kursów dochodzące do nawet 16 groszy pomiędzy kursem kupna, a sprzedaży.

  Wkład własny - wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego. Banki finansują 100% a nawet więcej wartości nieruchomości.

  Współkredytobiorcy
  Ilość dopuszczalnych gospodarstw domowych w jednym kredycie uzależniona jest od banku. Każdy bank określa ilu może być maksymalnie kredytobiorców. Banki dopuszczają aby współredytobiorcami były osoby niespokrewnione. Najczęściej najstarszy współkredytobiorca wyznacza okres na jaki może być zaciągnięty kredyt.

  Okres kredytowania
  Obecnie dostępne są kredyty z okresem kredytowania nawet przez 50 lat. Należy jednak pamiętać, że granica wiekowa dla kredytów hipotecznych to średnio okres kredytu do 75-ego roku życia. Oczywiście im dłuższy okres tym wyższe odsetki od kredytu.

  Czas przyznania kredytu zależy od oferty banku, zazwyczaj decyzja wydawana jest w kilka dni od dostarczenia do banku wniosku kredytowego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

  Kredyty hipoteczne z reguły są kredytami długoterminowymi, spłacanymi najczęściej przez około 20 lat. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym mniejsza jest miesięczna rata spłaty kredytu. A tym samym niższe jest miesięczne obciążenie dochodów rodziny.

  Kredytobiorca w większości banków może wybrać formę spłaty kredytu - czy będą to raty stałe czy malejące. W obu przypadkach raty te składają się z części kapitałowej i odsetkowej. W ratach równych część kapitałowa raty systematycznie rośnie, zaś część odsetkowa sukcesywnie maleje. W ratach malejących część kapitałowa ma w każdej racie taką samą wysokość. Do raty kapitałowej doliczane są odsetki naliczane od pozostałego do spłacenia kapitału. Dla niektórych kredytobiorców ważne jest, by miesięczna rata była stosunkowo niska a także, by jej wartość była za każdym razem taka sama. Inni z kolei wyliczą, że przy ratach malejących w ostatecznym rozrachunku oddadzą bankowi mniej odsetek niż w przypadku spłat równych.

  Karencja w spłacie pozwala na odroczenie spłacania kapitału kredytu. Należy w tym czasie spłacać tylko część odsetkową raty kredytowej. Natomiast wakacje kredytowe pozwalają na niepłacenie całej raty, kapitału i odsetek, dlatego zazwyczaj jest to jeden miesiąc.

  Obcokrajowcy
  To, czy cudzoziemiec może być kredytobiorcą jest uzależnione od uwarunkowań banku. Obecnie na rynku jest wiele banków udzielających kredytów takim osobom. Na pewno niezbędne jest udokumentowanie osiąganych dochodów. Niektóre banki wymagają karty stałego pobytu.

  Skontaktuj się z doradcą i dowiedz się więcej.

  Słowniczek Pojęć Bankowych
  .

 •  
  Małopolskie Dolnośląskie Łódzkie Śląskie Opolskie Świętokrzyskie Biuro Obsługi Klienta Infolinia 0 801 800 160 Warmińsko-mazurskie Kujawsko-pomorskie Wielkopolskie Podlasie Zachodniopomorskie Lubuskie Podkarpackie Lubelskie Pomorskie Mazowieckie

  Wiadomości Kursy Walut NBP
  2004 © Finance Service  Doradcy Finansowi | OCHRONA PRAWNA | POLEĆ STRONĘ| MAPA SERWISU | KONTAKT |