Ubezpieczenia rolnicze

Finance Service posiada w swojej ofercie ubezpieczenia rolnicze obowiązkowe oraz dobrowolne.
Zakres ochrony oferowany w ramach obowiązkowych ubezpieczeń rolnych określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (DzU nr 124 poz. 1152).

Obowiązkowi zawarcia obligatoryjnych ubezpieczeń rolnych podlegają:

 • budynki rolnicze tj. wchodzące w skład gospodarstw rolnych
 • odpowiedzialność cywilna rolników.

  Ubezpieczyć się winni wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Polecamy ubezpieczenia obowiązkowe, które pozwolą Państwu zniwelować straty finansowe powstałe na skutek: uszkodzenia/ zniszczenia budynków Państwa gospodarstwa rolnego w następstwie różnych zdarzeń losowych, czy też wyrządzenia szkody osobom trzecim np. w związku z wykonywaniem czynności związanych prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

  Dodatkowym uzupełnieniem oferowanej ochrony ubezpieczeniowej dla rolników jest oferta specjalna ubezpieczenia zwierząt hodowlanych oraz drobiu.

  Dowiedz się więcej od Naszego Doradcy na temat zakresu ubezpieczenia oraz jego ceny

  Wyślij zgłoszenie, a my bezpłatnie znajdziemy najlepsza ofertę dla Ciebie!

  BrokerBankowy.pl - Twój Niezależny Doradca Finansowy

 •  
  Małopolskie Dolnośląskie Łódzkie Śląskie Opolskie Świętokrzyskie Biuro Obsługi Klienta Infolinia 0 801 800 160 Warmińsko-mazurskie Kujawsko-pomorskie Wielkopolskie Podlasie Zachodniopomorskie Lubuskie Podkarpackie Lubelskie Pomorskie Mazowieckie
  Wiadomości Kursy Walut NBP
  2004 © Finance Service  Doradcy Finansowi | OCHRONA PRAWNA | POLEĆ STRONĘ| MAPA SERWISU | KONTAKT |