Wymagane dokumenty

Doradcy Finansowi w procesie ubiegania się o kredyt proszą Klientów o przedstawienie odpowiednich dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.

W zależności od rodzaju produktu, o jaki ubiega się Klient mogą być wymagane różnego rodzaju dokumenty. Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie możliwe rodzaje dokumentów. Należy nadmienić jednak, że coraz więcej banków oferuje uproszczone procedury przyznawania kredytu wymagając minimum dokumentów lub tylko oświadczeń potwierdzających zdolność do spłaty zobowiązania.

Dokumenty dotyczące kredytobiorcy
- dowód osobisty
- drugi dokument tożsamości
- dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, orzeczenie o rozwodzie, separacj (jeśli dotyczy)
- mężczyźni do 28 roku życia, książeczka wojskowa
- paszport ( cudzoziemcy) wraz z kartą pobytu na terenie Polski
- wyciągi z kont osobistych za ostatnie 3 miesiące, z saldami na koniec miesiąca
- wyciągi z rachunków kart kredytowych

Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej
- umowa o pracę
informacja o zatrudnieniu na właściwym formularzu bankowym
- umowy zlecenia/o dzieło
umowy z bieżącego roku
PIT za ubiegły rok

Działalność gospodarcza
- odpis z właściwego rejestru
- decyzja w sprawie nadania numeru NIP
- zaświadczenie o nr. REGON
- zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami

Zasady ogólne KPiR
- PIT za min. 1 rok lub PIT 5 z ostatnich 11 msc. oraz PIT 5 za ostatni miesiąc
- KPiR za ostatni miesiąc

Zasady ogólne - uproszczona forma wpłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego
- PIT za ubiegły rok lub PIT 5 z ostatnich 11 msc. jeśli deklaracja roczna nie została złożona
- zawiadomienie informujące US o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek z dowodami wpłaty zaliczek za rozliczone miesiące bieżącego roku
- KPiR za ostatni miesiąc

Ryczałt
- PIT28 za ostatni rok
Karta podatkowa
- Aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku wydana przez US

Pełna księgowość (dotyczy również osób posiadających powyżej 25% odziałów)
- Bilans firmy, rachunek wyników i strat za ubiegły rok (F01 za ostatni kwartał)
- Aktualny CIT5, PIT5

Emerytura
- Ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury

Renta
- Decyzja o przyznaniu renty lub dokument ZUS potwierdzający, że renta jest stała
- Ostatnia decyzja o waloryzacji renty

Zasiłek przedemerytalny
- Decyzja o przyznaniu zasiłku
- Decyzja o wysokości zasiłku

Umowy zlecenia/umowy o dzieło
- Umowy zlecenia/umowy o dzieło z bieżącego roku
- PIT za ubiegły rok (jeśli był składany z uwagi na okres otrzymywania dochodów z tego źródła)

Dchód z najmu
- Umowy najmu
- PIT za ubiegły rok (jeśli był składany)
- PIT5 jeśli najem rozliczany jest na zasadach ogólnych
- Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie jeśli najem rozliczany jest na zasadzie ryczałtu
- Zaświadczenie z US o nie zaleganiu z podatkami

Alimenty (z wyłączeniem alimentów na dziecko)
- Wyrok sądowy ustalający wysokość przyznanych alimentów
- Odcinki przekazów potwierdzające wysokość  regularność alimentów - ostatnie 3 miesiące lub wpływy na konto osobiste potwierdzające dochody z tego tytułu

Dochody marynarzy
- Książeczka marynarska
- Kontrakty za ostatnie 12 m.-cy lub zaświadczenie z agencji morskiej o okresach zamustrowań i dochodzie za ostatnie 12 m.-cy

Wymagane dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej cel kredytowania i zabezpieczenia kredytu

Kredyt w całości lub części przeznaczony na zakup nieruchomości na rynku wtórnym
- Odpis KW lub przegląd KW przeprowadzony przez pracownika Banku
- Dokumenty stwierdzające podstawę nabycia nieruchomości obecnego właściciela
- Dokumenty potwierdzające prawo do zbycia lub obciążenia nieruchomości (w przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest osoba trzecia nie będąca osobą fizyczną)
- Oświadczenie Zbywcy  lub umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
- Dokument potwierdzający powierzchnię domu (projekt techniczny lub decyzja o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości)
- Zdjęcia nieruchomości

Kredyt w całości lub części przeznaczony na budowę systemem gospodarczym lub z generalnym wykonawcą, rozbudowę, remont, modernizację (z wyjątkiem lokali mieszkalnych/domów budowanych przez dewelopera/spółdzielnię mieszkaniową)
- Odpis KW lub przegląd KW przeprowadzony przez pracownika Banku
- Dokumenty stwierdzające podstawę nabycia nieruchomości obecnego właściciela
- Dokument potwierdzający powierzchnię domu (projekt techniczny lub decyzja o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości)
- Pozwolenie na budowę (ostateczne o ile inwestycja wymaga pozwolenia na budowę)
- Dziennik budowy (o ile dotyczy)
- Strony z projektu architektoniczno-budowlanego będącego załącznikiem do pozwolenia na budowę (opis techniczny, rzuty - bez fundamentów fundamentów dachu, przekrój pionowy, elewacje - o ile dotyczy)
- Kalkulacja kosztów budowy, remontu, modernizacji na druku bankowym
- Zdjęcia w zależności od zaawansowania inwestycji
- Umowa o wybudowanie domu zawarta z generalnym wykonawcą/umowy z wykonawcami poszczególnych robót - o ile dotyczy

Kredyt w całości lub części przeznaczony na budowę domu/lokalu z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową albo zakup lokalu od gminy
- Odpis KW nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja lub przegląd KW potwierdzony przez pracownika Banku
- Umowa kupna działki, o ile prawo do nieruchomości nie wynika z KW
- Protokół rokowań z gminą, WAM - dotyczy zakupu lokalu od gminy. WAM/umowa przedwstępna
- Pozwolenie na budowę - decyzja ostateczna
- Zdjęcia ilustrujące sąsiedztwo oraz budynek z zewnątrz (front i tył)
- Odpis z właściwego rejestru Dewelopera lub Spółdzielni Mieszkaniowej

Kredyt w całości lub części przeznaczony na spłatę zobowiązań lub cel konsumpcyjny
- Odpis KW lub przegląd KW przeprowadzony przez pracownika Banku
- Dokumenty stwierdzające podstawę nabycia nieruchomości obecnego właściciela
- Dokument potwierdzający powierzchnię domu (projekt techniczny lub decyzja o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości)
- Zdjęcia nieruchomości
- Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
- Umowy kredytowe z harmonogramem spłat i ostatni dowód wpłaty lub wyciąg z rachunku kredytowego (dotyczy kredytów na spłatę zobowiązań)

Nasza oferta obejmuje również doradztwo finansowe w zakresie kredytów w których nie wymagamy zaświadczeń o dochodach potwierdzonych przez pracodawcę. Taki kredyt można uzyskać obecnie na niemal każdy cel.
Największym powodzeniem w tym zakresie cieszą się kredyty gotówkowe oraz samochodowe. Atutem takich kredytów jest szybki proces załatwienia formalności. Wystarcza dowód osobisty oraz sprawdzenie Klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Kredyty udzielane na oświadczenie cechują się najczęściej niestety wyższymi kosztami dlatego należy uważnie przeanalizować każdą ofertę.

Zapytaj o kredyt na oświadczenie

BrokerBankowy.pl - Twój Niezależny Doradca Finansowy 
Małopolskie Dolnośląskie Łódzkie Śląskie Opolskie Świętokrzyskie Biuro Obsługi Klienta Infolinia 0 801 800 160 Warmińsko-mazurskie Kujawsko-pomorskie Wielkopolskie Podlasie Zachodniopomorskie Lubuskie Podkarpackie Lubelskie Pomorskie Mazowieckie
Wiadomości Kursy Walut NBP
2004 © Finance Service  Doradcy Finansowi | OCHRONA PRAWNA | POLEĆ STRONĘ| MAPA SERWISU | KONTAKT |